Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100663 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Оборище
Телефон:062677459
Мобилен:0889715343, 0888446789
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(ВИСИ - София)