Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100659 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Мобилен:0876779707
Специалност:Механизация на горската промишленост
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (ВЛТИ - София)