Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100260 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1632, ж.к. Овча купел 1
Телефон:029561814
Мобилен:0885074414, 0895443892
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, на транспорта
Стаж:МС-1998
Образование:висше(ТУ - София)