Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100657 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Телефон:028852431
Мобилен:0888224076
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИСИ - София)