Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100259 (14.12.2009 г.) , 100100656 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Хан Аспарух
Телефон:032667254
Мобилен:0887159599
Специалност:Хидравлични машини
Стаж:НИ-2001 МС-2001
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)