Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100241 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4006, ж.к. Изгрев, ул. Босилек
Телефон:032281001
Мобилен:0889315124
Специалност:Счетовна отчетност
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)