Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100258 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Асеновград 4230, ул. Драгоман
Телефон:033122347
Мобилен:0888775992
Специалност:Механизация на селското стопанство
Стаж:МС-1996
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)