Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100240 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6000, ул. Хаджи Димитър Асенов
Телефон:042231993
Мобилен:0888095631
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)