Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100256 (14.12.2009 г.), 100100655 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4002, бул. 6-ти септември
Телефон:032250294
Мобилен:0887443794
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 МС-2001
Образование:висше (ВИАС - София)