Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100255 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, ул. Марица
Телефон:084661510
Мобилен:0888497484
Специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Стаж:МС-1999
Образование:висше (ВТУ Ангел Кънчев - Русе)