Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100650 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:029631460
Мобилен:0889524263
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше (ВИАС - София)