Оценителска правоспособност: Други активи(архитектурни паметници на културата и интериор), Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 700100009 (14.12.2009 г.), 100100649 (14.12.2009 г.), 500100239 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Мусала
Телефон:032644431, 032685051
Мобилен:0898315502, 0878540415
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-1993 ТП-1993 ДРУГИ-2002
Образование:висше(ВИСИ - София)