Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100648 (14.12.2009 г.), 500100238 (14.12.2009 г.), 810100118 (28.03.2011 г.), 300100254 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, ул. Брезовска
Телефон:032941795
Мобилен:0898274174
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-1998 МС-2001 ТП-1994 ЗЗ-2008
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)