Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100646 (14.12.2009 г.) , 300100252 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1202, ул. Георги Бенковски
Телефон:029836598
Мобилен:0897920514
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998 МС-2008
Образование:висше(ВИАС - София)