Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100645 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Търговище 7700, ул. Девня
Телефон:060126641, 060168109
Мобилен:0889287452, 0884805419
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2006
Образование:висше(ВСУ Черноризец Храбър - Варна)