Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100641 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Монтана 3400, ул. Д-р Стамен Илиев
Телефон:096311288
Мобилен:0886995491
Специалност:Строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Враца)