Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100039 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1799, ж.к. Младост 2
Телефон:029741591
Мобилен:0887924504
Факс:029741591
Специалност:Технология на орг. синтез и каучука
Стаж:ПИИС-1993
Образование:висше(ХТМУ - София)