Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100249 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Черногорово 4455, ул. Четвърта
Мобилен:0886408995, 0889000905
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)