Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100247 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Нова Загора 8900, ул. Проф. Минко Балкански
Телефон:045763025
Мобилен:0889999071
Специалност:Електронна техника и микроелектроника
Стаж:МС-1999
Образование:висше (ВМЕИ - Габрово)