Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100234 (14.12.2009 г.), 100100625 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1612, ж.к. Хиподрума, ул. Смилица
Телефон:028591051, 029697300
Мобилен:0887263954
Факс:028591051
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1998
Образование:висше(ВИАС - София)