Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100241 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4003, ж.к. Захарна фабрика, бул. Васил Априлов
Телефон:032960761, 032275042
Мобилен:0886121295
Специалност:Ел. машини и апаратаи
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)