Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Финансови активи и финансови институции, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100037 (14.12.2009 г.), 600100024 (14.12.2009 г.), 100100624 (14.12.2009 г.), 500100233 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Княз Борис I
Телефон:029885856, 029863502
Мобилен:0887572146
Факс:029863502
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2001 ПИИС-2001 ТП-1993 ФА-2000
Образование:висше (ВИИ Карл Маркс - София)