Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100620 (14.12.2009 г.), 500100230 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Георги Петаков
Телефон:032623690, 032623691
Мобилен:0889514213, 0878514213
Специалност:Далекосъобщителна електротехника
Стаж:НИ-1997 ТП-1998
Образование:висше(ТУ - Прага)