Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100619 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Смолян 4700, ул. Никола Петков
Телефон:030163077, 030184453
Мобилен:0888345750
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)