Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100614 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези
Телефон:029555562
Мобилен:0888846766
Факс:029555562
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше(УАСГ - София)