Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100606 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1335, ж.к. Люлин 10
Телефон:029391183, 029266034
Мобилен:0889899851
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)