Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100604 (14.12.2009 г.) , 100100604
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сливен 8800, ж.к. Дружба
Телефон:044667484, 044622414
Мобилен:0878298661, 0887298661
Факс:044622812
Специалност:Хидротехническо строителство
Стаж:НИ-2000
Образование:висше(ВИАС - София)