Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100224 (14.12.2009 г.), 300100235 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, бул. Никола Войводов
Телефон:092622276
Мобилен:0888036626
Специалност:Автоматика и телемеханика
Стаж:МС-1997 ТП-1997
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)