Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100602 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Мездра 3100, ул. Пирин
Телефон:091092016-147
Мобилен:0888788353
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картография
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)