Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100233 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Враца 3000, бул. Никола Войводов
Телефон:092646022
Мобилен:0887514263
Специалност:Механизация и електрификация на мините
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВМГИ - София)