Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100600 (14.12.2009 г.), 300100232 (14.12.2009 г.), 400100035 (14.12.2009 г.), 500100222 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези
Мобилен:0888902164
Специалност:Агрохимия с фермерство и агробизнес
Стаж:НИ-2004 МС-2005 ПИИС-2005 ТП-2008
Образование:висше(ШУ Еп. Константин Преславски - Шумен)