Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100221 (14.12.2009 г.), 810100251 (01.08.2011 г.), 300100231 (14.12.2009 г.), 100100599 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1220, ж.к. Надежда 2
Мобилен:0887512935
Специалност:Публични финанси
Стаж:НИ-2007 МС-2008 ТП-2008 ЗЗ-2009
Образование:висше(УНСС - София)