Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100230 (14.12.2009 г.), 100100598 (14.12.2009 г.), 500100220 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1231, ж.к. Надежда 4
Мобилен:0886862588
Специалност:Биология
Стаж:НИ-2007 МС-2008 ТП-2008
Образование:висше(СУ Св. Климент Охридски - София)