Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100597 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Венера
Телефон:029806716, 029865948
Мобилен:0888588289
Факс:029806716
Специалност:Филология
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВНВУ Васил Левски - Велико Търново)