Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100596 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, бул. Трети март
Телефон:058605233
Мобилен:0888912986
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1996
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Добрич )