Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100593 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Плачковица
Телефон:028627220
Мобилен:0888300138
Специалност:Икономика на индустрията
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(УНСС - София)