Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100592 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1301, ул. Цар Самуил
Телефон:029866107
Мобилен:0888755672
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2001
Образование:висше(УАСГ - София)