Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100217 (14.12.2009 г.), 400100034 (14.12.2009 г.), 100100590 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1113, ж.к. Гео Милев, ул. Алфред Нобел
Телефон:024805252
Мобилен:0887441814
Факс:024805252
Специалност:Организация на производството и управление в транспорта
Стаж:НИ-1997 ПИИС-1999 ТП-1997
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)