Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 500100216 (14.12.2009 г.), 400100180 (25.10.2018 г.), 600100023 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Църноок
Мобилен:0888250368
Специалност:Политическа икономия
Стаж:ТП-1998 ФА-2004, ПИИСДФО-2018
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)