Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100215 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Църноок
Телефон:029697650
Мобилен:0888847208
Специалност:Стопанско управление и администрация
Стаж:ТП-2000
Образование:висше(УНСС - София)