Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Финансови активи и финансови институции
Сертификати номера: 500100214 (14.12.2009 г.), 400100170 (05.09.2017 г.), 600100022 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1408, ж.к. Стрелбище
Телефон:028592927
Мобилен:0885507277
Специалност:Статистика и иконометрия
Стаж:ТП-2004, ФА-2004, ПИИСДФО-2017
Образование:висше (СУ Св. Климент Охридски - София)