Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100586 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. Калоян
Телефон:036165262
Мобилен:0887414485
Факс:036165262
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИАС - София)