Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100033 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1756, ж.к. Дървеница
Телефон:028683832, 028845752
Мобилен:0898510405
Факс:028683248
Специалност:Интелектуална собственост
Стаж:ПИИС-1997
Образование:висше(УНСС - София)