Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100581 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1574, ж.к. Христо Смирненски
Телефон:028510770, 029516574
Мобилен:0889901837
Факс:028510770
Специалност:Статистика
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)