Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100579 (14.12.2009 г.) , 300100225 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4004, ул. Стефан Стамболов
Телефон:032696433
Мобилен:0885877664
Специалност:Машиностроене
Стаж:НИ-2000 МС-1993
Образование:висше(ВИММЕСС - Русе)