Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100577 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Враца 3000, ул. Полковник Кетхудов
Телефон:092629356, 092623473
Мобилен:0889916595, 0878378182
Факс:092623473
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)