Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100222 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, бул. Никола Войводов
Телефон:092666393, 092663503
Мобилен:0888517897, 0879313800
Факс:092666394
Специалност:Автомобилен траспорт трактори и кари
Стаж:МС-1997
Образование:висше(ВМЕИ - София)