Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100221 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Илия Кръстеняков
Телефон:092621248
Мобилен:0889323113, 0878621248
Специалност:Двигатели с вътрешно горене - машинен инженер
Стаж:МС-2000
Образование:висше(ВМЕИ - София)