Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100032 (14.12.2009 г.), 500100208 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Шести септември
Телефон:029815167
Факс:029815164
Специалност:Инженерна геология и хидрогеология
Стаж:ПИИС-1994 ТП-1993
Образование:висше(ВМГИ - София)