Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Финансови активи и финансови институции, Други активи(ново и съвременно българско изобразително изкуство и антиквариат)
Сертификати номера: 400100031 (14.12.2009 г.), 500100207 (14.12.2009 г.), 600100021 (14.12.2009 г.), 700100006 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Шести септември
Телефон:029815167
Факс:029815164
Специалност:Право на интелектуалната собственост и мениджмънт
Стаж:ПИИС-2005 ТП-2002 ФА-2004 ДРУГИ-2002
Образование:висше(Университет Роберт Шуман - Страсбург)